Udostępnione kursy innych uczelni

Baza zawiera e-kursy tworzone przez uczelnie wyższe i udostępnione do korzystania.

...
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Wydział: Wydział Architektury
Nazwa_kursu: Wykłady z geometrii wykreślnej
Autor: Maria Helenowska-Peschke, Katarzyna Przyłucka, Anna Wancław
Link: Wykłady z geometrii wykreślnej
Wizytówka:
More

Uczelnia: Politechnika Gdańska
Wydział: Wydział Architektury
Nazwa_kursu: Geometria Wykreślna w Zadaniach
Autor: Maria Helenowska-Peschke, Anna Wancław
Link: Geometria Wykreślna w Zadaniach
Wizytówka: geometria wykreslna w zadaniach
More

Uczelnia: Politechnika Gdańska
Wydział: Wydział Architektury
Nazwa_kursu: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej
Autor: Maria Helenowska-Peschke
Link: Ćwiczenia z geometrii wykreslnej
Wizytówka: cwiczenia z geometrii wykreslnej
More

Uczelnia: Politechnika Gdańska
Wydział: Wydział Architektury
Nazwa_kursu: Konstrukcje cieni
Autor: Maria Helenowska-Peschke, Anna Wancław
Link: Konstrukcje cieni
Wizytówka: Konstrukcje cieni
More

Uczelnia: Uniwersytet Gdański
Wydział:
Nazwa_kursu: Polish language course for foreigners
Autor: Zbigniew Ruszczyk, Jacek Kuchta, Rafał Kuleta
Link: Polish language course for foreigners
Wizytówka: Polish language course for foreigners
More

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział:
Nazwa_kursu: Encyklopedia Zarządzania
Autor: Pracownicy i studenci UE w Krakowie
Link: Encyklopedia Zarządzania
Wizytówka: Encyklopedia Zarzadzania
More

Uczelnia: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska
Wydział:
Nazwa_kursu: Studia informatyczne
Autor:
Link: Studia informatyczne
Wizytówka: Studia informatyczne
More

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział: AGH
Nazwa_kursu: Otwarte zasoby edukjacyjne
Autor: AGH
Link: Otwarte zasoby edukacyjne AGH
Wizytówka: AGH
More

as