Wydawnictwo PWSZ

Publikacje Wydawnictwa Uczelni PWSZ w Kaliszu dotyczące tematyki nauczania przez internet.

Autor: Andrzej Syguła
Tytuł: Technologie internetowe w nauczaniu. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów
Okładka: Technologie internetowe
Opis: Książka przedstawia sposoby wykorzystania różnych technologii internetowych w nauczaniu. W przystępny sposób omówiony został język HTML, kaskadowe arkusze stylów CSS, język JavaScript i PHP oraz baza danych MySQL. W oparciu o wymienione technologie wykonano test wiedzy, przeprowadzono analizę odpowiedzi oraz zrealizowano system egzaminowania.


More

Autor: Andrzej Syguła
Tytuł: Kursy internetowe. Projektowanie i użytkowanie
Okładka: Kursy internetowe
Opis: Ksiażka podzielona została na cztery części. W pierwszej części czytelnik poznaje definicje i
podstawowe pojęcia e-learningu oraz modele jego realizacji w szkołach wyższych. Druga
część prezentuje reguły, których znajomość pozwoli zrealizować efektywne e-kursy. W trzeciej
części czytelnik krok po kroku buduje różne kursy internetowe. Czwarta część stanowi
przewodnik studenta kursu internetowego.
More