Kryteria oceny jakości kursu zdalnego opracowane przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego do użytku nieodpłatnego.

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Kryteria oceny jakości kursu zdalnego