Kryteria oceny jakości kursu zdalnego opracowane przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego do użytku nieodpłatnego.

Ten zasób powinien się pojawić w osobnym okienku
Jeśli tak się nie stało, kliknij tutaj: Kryteria oceny jakości kursu zdalnego